CHEEFT & OEM Code & Caliper Body

HYDRAULIC CALIPER
BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS

 

 

CODE : CHS7001 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
5,100 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7002 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
5,535 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7011 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set (Bsch)
N.WEIGHT :
1,000 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7012 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set (Bsch)
N.WEIGHT :
0,560 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7021 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
0,980 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7022 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
0,930 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7023 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
0,925 gr.
OEM :

 

CODE : CHS7025 - BRMB-MRT HYDRAULIC / BSCH SETS
NAME : Caliper Set
N.WEIGHT :
1,100 gr.
OEM :